Crisis Vertaald gebruikt het ‘managen van crisissituaties’ als frame om naar reguliere organisatievraagstukken te kijken. Hierdoor ontstaat een ander denkkader dat andere betekenissen en concrete interventies mogelijk maakt. 

Door het gebruik van het frame ‘crisis’ wordt ervaren wat gevoelde urgentie en belang doet in het meer doelgericht ontwerpen van organisatieprocessen. Daarnaast levert het bijzondere inzichten in vaardigheden zoals het omgaan met weerstand / conflicten en onderhandelen.