Stel je eens voor dat jij lid bent van het managementteam van een gevangenis, een aantal medewerkers zijn gegijzeld, de deuren zijn automatisch vergrendeld en de directeur is de enige die kan besluiten de deur te openen. Wat ga je doen, hoe zorg je voor de veiligheid van de slachtoffers. Hoe zorg je dat de gijzelnemer stopt met zijn actie. Kortom, hoe manage je deze crisis?

 

Christina van Wagensveld is als psycholoog en veiligheid- en crisisdeskundige gespecialiseerd in het managen en beïnvloeding van crisissituaties. Dit specialisme heeft zij verkregen gedurende haar 23 jaar werken in het gevangeniswezen als trainer/adviseur, als directeur van een gevangenis en als leidinggevende van het expertiseteam veiligheid en crisismanagement. Tijdens haar studie "master of change management’ heeft zij crisissituaties vertaald naar een frame om ook ‘reguliere’ organisatievraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Ook heeft ze de specifieke vaardigheid van crisis-onderhandelen vertaald naar het onderhandelen in reguliere situaties, conflicthantering en het omgaan met weerstand.

 

Tijdens de lezingen van 'Crisis Vertaald' wordt u meegenomen op een reis langs crisissituaties. Het grote emotionele component van deze verhalen zorgen voor een groot inzicht in hoe individuen kunnen zorgen voor positieve of negatieve uitkomsten van situaties. 

 

De inzichten vanuit het managen van crisissituaties worden vertaald naar vragen als:

  • Hoe onderhandel ik succesvoller?

  • Hoe ga ik om met weerstand en conflicten?

  • Op welke manier kunnen de inzichten vanuit het managen van crisissituaties inzicht bieden in het oplossen van complexe organisatievraagstukken.

 

De lezingen helpen mens en organisaties om datgene wat in de weg staat om te komen tot bijvoorbeeld goed leiderschap, goede besluitvorming of goed onderhandelingen te doorbreken.