OVER CHRISTINA VAN WAGENSVELD

Christina van Wagensveld is als psycholoog en veiligheid en -crisisdeskundige gespecialiseerd in het managen en beïnvloeding van crisissituaties. Dit specialisme heeft zij verkregen gedurende haar 23 jaar werken in het gevangeniswezen als trainer/adviseur, als directeur van een gevangenis en als leidinggevende van het expertiseteam Veiligheid en -Crisismanagement.

 

Christina:

"Gijzelingen in een gevangenis, kinderen die door de Raad voor de Kinderbescherming weg gehaald

worden bij hun ouders, TBS'ers die door hun psychiatrische aandoening veel agressie

vertonen, gedetineerde waar een slecht nieuwsgesprek mee gevoerd moet worden.

 

Zo maar een paar voorbeelden van situaties waar mijn werk de afgelopen 23 jaar over ging.

Mijn vak is begrijpen waarom mensen doen wat ze doen en hoe je daar invloed op kunt hebben.

Ik ben gespecialiseerd in communicatie en gedrag en dit gerelateerd aan veiligheid- en crisissituaties.

Als psycholoog wilde ik al weten waarom mensen doen wat ze doen en hoe je daar invloed op kan hebben.

Als trainer heb ik daar vanaf 1995 mijn werk van gemaakt.

 

Als unitdirecteur van een gevangenis in Noord Holland Noord, heb ik ervaring opgedaan met het mooie en gecompliceerde werk van leidinggeven, binnen een organisatie waar veiligheid een belangrijk thema is. Ook zelf heb ik meerdere situaties meegemaakt waarin ik ervaren heb hoe het is als je (fysieke) veiligheid onder druk komt te staan.

 

Als coördinator expertise team “Veiligheid en Crisismanagement” bij de Dienst Justitiele Inrichtingen heb ik mijn kennis op het domein van veiligheid en crisismanagement  verder ontwikkeld. Ook heb ik mijn politiek strategische kant hier meer ontwikkeld bij het adviseren en samenbrengen van belangen van klanten (het hoofdkantoor en de instellingen van DJI, maar ook ketenpartners zoals burgemeesters, Raad voor de kinderbescherming en RBO). Daarnaast leerde ik hier het verschil tussen leidinggeven aan een groep professionals in tegenstelling tot leidinggeven aan het primaire proces. Veel energie krijg ik om vanuit dit expertiseteam bezig te zijn met kennisontwikkeling en innovatie.

In het kader van kennisontwikkeling organiseerde ik onder andere in 2016 een

kenniskring “Veilig Gedrag”. Het doel van deze kenniskring was: In kaart brengen

op welke manieren organisaties- waarin veiligheid een belangrijk thema is- mensen

veilig gedrag aanleren. Wat zijn de best practices en hoe deze zich verhouden tot de

actuele stand van de wetenschap? Wij hebben dit thema vanuit acht verschillende

perspectieven benaderd (technisch, organisatorische, vanuit het team, vanuit leren, ect.)

Het resultaat van deze kenniskring is het boek: Veilig Gedrag.

Al 23 jaar werk ik in verschillende functies en posities voor organisaties waar

veiligheid issue's en crisissituaties aan de orde van de dag zijn.

 

Situaties waar je eigen (fysieke) veiligheid of die van je collega's onder druk staan, doen iets met je. Maar het zijn ook juist dit soort situatie's waarin mensen gedrag laten zien die ze in andere meer reguliere situaties niet vertonen.

In crisissituaties zit veel urgentie en belang. Je voelt en begrijp dat wat je dan doet, moet kloppen. Je kunt niet meer zeggen: "Ik begrijp je",  je moet de ander begrijpen. Je kunt geen haantjes gedrag meer vertonen, maar moet accepteren dat door de wederzijdse afhankelijkheid je de ander de ruimte moet geven.

 

We zijn ons er vaak onvoldoende van bewust dat in ons eigen gedrag van alles in de weg staat om datgene te doen wat we wel zouden doen als het belang en de urgentie maar groot genoeg is. 

Het doel van Crisis Vertaald is bewustzijn te creëren dat gedrag wat je in zou zetten als het echt nodig is, je ook kunt inzetten wanneer dat niet zo is (of voelt), gewoon omdat het werkt.