CRISIS BESLUITVORMING VERTAALD

ORGANISATIEADVIES:
CRISIS MANAGEMENT VERTAALD

Wat je kunt leren van de inzichten uit crisismanagement bij het managen van complexe ‘reguliere’ organisatievraagstukken.

 

‘Stel je bent lid van het managementteam van een gevangenis. Een gedetineerde gijzelt met een wapen een medewerker van jullie organisatie en dreigt deze persoon wat aan te doen als je zijn eisen niet inwilligt. De deuren zijn centraal vergrendeld en de spanning loopt steeds meer op. Tegelijkertijd lopen er op dat moment nog veel meer gedetineerde door de inrichting of zijn bij de sport, de arbeid of buiten op de luchtplaats aan het luchten. Er is ambtelijk bezoek en bezoek bij gedetineerden’. Dit is het moment dat er in het gevangeniswezen een crisismanagement team bijeenkomt. Hoe manage je deze crisis op een goede manier? Wat doe je ondertussen met de rest van de inrichting? Hoe zorg je dat er geen slachtoffers vallen? Dit zijn de vragen waar een crisismanagementorganisatie mee te dealen heeft.

 

Managen van crisissituaties

Het managen van crisissituaties vereist door het extreme karakter een manier van organiseren die heel efficiënt en effectief moet zijn. De crisismanagementorganisatie moet non-stop meebewegen met wat de situatie vraagt en door scenariomanagement, samenwerken en goede besluitvorming proberen de crisissituatie het hoofd te bieden. 

 

Managen van complexe reguliere organisatievraagstukken

Onder invloed van technologie en digitalisering verandert de samenleving snel. Het vraagt als organisatie om je hier ook snel op aan te kunnen passen, het vraagt om een effectieve en efficiënte wijze van organiseren. 

 

Crisismanagement vertaald

In ons advies gebruiken we de inzichten van het managen van crisissituaties als frame bij het analyseren en oplossen van complexe reguliere organisatievraagstukken.

Ons model: ‘Managen van complexe organisatievraagstukken’ vormt hiervoor het vertrekpunt. De gedachte achter dit model is dat het managen van complexe organisatievraagstukken vraagt om een circulair proces van scenariomanagement en voorbereiden, structuur, samenwerken, informatiemanagement en besluitvorming/acties. 

  

 

 

Dit model creëert een bewustzijn van de belangrijkste processen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Ook laat het zien op welke manier zij van invloed zijn op elkaar.

 

In reguliere situaties ‘vergeten’ we vaak het belang van deze afzonderlijke processen. Dit heeft vaak op de korte termijn niet meteen een groot effect zoals die het wel heeft in een crisissituatie. Het op orde hebben van deze processen en de manier waarop, zorgt uiteindelijk ook in reguliere managementvraagstukken voor kwalitatief goede besluitvorming die het bestaansrecht van de organisatie of team vergroot.

 

Daarnaast gaat het om het besef dat je slagvaardiger wordt op momenten dat er actie nodig is, als je vooraf al geïnvesteerd hebt in zaken als: Hoe werken wij samen? Op welke manier zorgen wij dat het informatiemanagement goed geregeld is?

 

Samen met de klant onderzoeken we hoe de vijf processen zodanig in te richten zijn dat ze het meest ondersteunend zijn aan het goed oplossen van het organisatievraagstuk.

Circulair-model-basis.png