SERIOUS GAME: 
CRISIS ALS VERGROOTGLAS

Belang en urgentie

In de serious game ‘crisis als vergrootglas’ word je als (management) team geplaatst in een crisissituatie die opgelost moet worden. Crisissituaties zijn situaties waar de belangen en urgentie heel groot zijn. Hierdoor is de noodzaak van het op een effectieve manier behartigen van die belangen ook heel groot. Zo bezien werkt de crisissituatie als een vergrootglas; De belangen en de urgentie van de situatie zijn vergroot én de noodzaak om goed te handelen ook. De deelnemers ervaren de invloed die dat heeft op het eigen gedrag en de (onbewuste) afweging die men maakt tussen de doelen van het vraagstuk en de eigen (ego) doelen. 

 

Wat je kunt leren van de inzichten uit crisismanagement bij het managen van complexe ‘reguliere’ organisatievraagstukken.

Tevens ervaren de deelnemers welke factoren en processen belangrijk zijn in het managen van crisissituaties.

Aan de hand van het model: ‘Managen van complexe organisatievraagstukken’ bespreken we de vijf belangrijkste pijlers. De gedachte achter dit model is dat het managen van complexe organisatievraagstukken vraagt om een circulair proces van scenariomanagement en voorbereiden, structuur, samenwerken, informatiemanagement en besluitvorming/acties. 

Tijdens dit experiment brainstormen we met elkaar over deze inzichten en hoe ze zinvol kunnen zijn voor de eigen praktijk. 

 

Diagnose-instrument

De serious game werkt ook als een diagnose-instrument. Door het oefenen in een crisissituatie wordt sneller zichtbaar wat er wel of niet goed gaat in het oplossen van het vraagstuk. Dit is in crisissituaties vaak veel sneller zichtbaar. Het laat heel duidelijk zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Op welke manier die verhoudingen het (management)team versterkt of verzwakt en waar de kracht/zwakte van het team ligt als geheel. Het is feitelijk een manier van zelfonderzoek; De deelnemers ervaren zelf wat het probleem is. 

 

Kortom

Door organisaties of teams in een crisissituatie te laten oefenen worden praktische oplossingen voor ogenschijnlijk complexe problemen uit de eigen praktijk ontdekt.

Crisis-als-vergrootglas.png